2018-05-21, pirmadienis, 08:00.     Šiandien Kėdainiuose saulė teka 05:02, leidžiasi 21:26, dienos ilgumas 16:24.

Dėl pastatų techninės priežiūros organizavimo būtinumo

2017-08-16, paskelbė Nuomonės ir aktualijos
Dėl pastatų techninės priežiūros organizavimo būtinumo

Dėkojame Daugiabučių namų bendrijų pirmininkams ir Daugiabučių namų, valdomų pagal Jungtinės veiklos sutartį, įgaliotiems asmenims pateikusiems informaciją apie vykdomą pastatų techninę priežiūrą.

 

Pagal pateiktą informaciją rajone apie 25 proc. daugiabučių namų techninės priežiūros nevykdo.

 

Būtina atkreipti dėmesį, kad Kėdainių rajone daugiabučiai namai aktyviausiai buvo statomi 1960–1980 metais,tad daugiausia namų yra jau ne mažiau 40–60 metų senumo.

 

Dar kartą primename, kad vadovaujantis Statybos įstatymu – Statinio techninė priežiūra yra statinio naudotojo (daugiabučių namų savininkų) organizuojama nustatytų techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti esminius statinių reikalavimus per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, todėl būtina vikdyti privalomuosius darbus – daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbus, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti esminius statinių reikalavimus.

 

Gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis STR 1.07.03:2017 „Statinių tehninės ir naudojimo priežiūros tvarka” ir jame nurodytais teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai gyvenamojo namo būklei išsaugoti.

 

Gyvenamųjų namų techninės priežiūros pagrindinių darbų sąrašas pateiktas minėto STR 6 priede.

 

Asmenims, vykdantiems gyvenamojo namo techninę priežiūrą, taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai:

– gyvenamiesiems namams, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai ( aukštingumas daugiau kaip 20m., bendras plotas didesnis kaip 2000m²)

 

– turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją arba pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikaciją.

 

– kitiems gyvenamiesiems namams – turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pastatų valdymo ir priežiūros, statybos, energetikos, komunalinio ūkio srityse.

 

Gyvenamojo namo techninės priežiūros ir privalomųjų darbų įgyvendinimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai. Jų įgyvendinimą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas ir (ar) jo pavedimu gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas.

 

Gyvenamojo namo būklė ir jos atitiktis privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant:

1. Nuolatinius gyvenamojo namo būklės stebėjimus;

 

2. Periodines (sezonines) gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras pavasarį ir rudenį (pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui);

 

3. Specializuotas apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir kitų), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas;

 

4. Gyvenamojo namo statybinius tyrimus, jeigu jų reikia gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti;

 

5. Gyvenamojo namo, jo dalies ekspertizę, jeigu jos reikia gyvenamojo namo ar atskiros jo dalies būklei įvertinti;

 

6. Energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą, jeigu jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, analizuojant bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar šildymo ir karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie gyvenamojo namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų šildymui.

 

Būtina paminėti, kad kasmetinių apžiūrų metu turi būti detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas esamo statinio tyrimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

 

Kasmetines ir neeilines apžiūras turi atlikti specialistų grupė (komisija), kurios vadovas privalo turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą Statinio techninės priežiūros dokumentai yra:

1. Statinio techninis pasas arba apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų, pastato techninis-energetinis pasas;

 

2. Statinio techninės priežiūros žurnalas;

 

3. Statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai;

 

4. Kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti statinio techninės priežiūros dokumentai.

 

Statinio techniniame pase nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstruktyvinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame–energetiniame pase papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos.

 

Statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.

 

Statinio naudotojas gali nustatyti papildomus duomenis, kurie turi būti pateikiami statinio techniniame pase arba pastato techniniame-energetiniame pase ir techninės priežiūros žurnale.

 

Statinio techninės priežiūros dokumentai saugomi per visą statinio naudojimo laikotarpį. Atiduodant statinio techninės priežiūros dokumentus saugojimui arba keičiantis Naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui, surašomas šių dokumentų perdavimo-priėmimo aktas dviem egzemplioriais.

 

Informuojame, kad pagal Administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnį Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 

Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

 

Daiva Ramanauskienė, Kėdainių rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė


 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoKėdainiai.lt

Redakcija:
mob. (8 616) 44 440
e.p. info@manokedainiai.lt